Selektory w CSS

1. Przykłady możliwości odwołania się do DIVa

Przykłady odwoływania się do elementu div w CSS:
div {
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}
.example-div {
    background-color: lightblue;
}
#special-div {
    color: red;
}

2. Jakie są przykłady selektorów

Przykłady różnych selektorów w CSS:
p {
    font-size: 16px;
}
.example-class {
    font-weight: bold;
}
#example-id {
    text-decoration: underline;
}

3. Czym są selektory nth i jakie są najpopularniejsze

Selektory nth w CSS pozwalają odwoływać się do elementów na podstawie ich pozycji w strukturze HTML. Najpopularniejsze z nich to:
:nth-child(n) {
    /* Zastosowanie do wszystkich elementów */
}
:nth-child(odd) {
    /* Zastosowanie do nieparzystych elementów */
}
:nth-child(even) {
    /* Zastosowanie do parzystych elementów */
}

4. Jaki sposób możemy odwołać się poprzez użycie nth

Przykład użycia selektora nth-child w CSS:
ul li:nth-child(2) {
    color: red;
}
ul li:nth-child(3n) {
    color: blue;
}

5. Podsumowanie

Selektory w CSS pozwalają programistom precyzyjnie określać elementy, do których mają być zastosowane określone style. Odwoływanie się do elementów DIV za pomocą selektorów pozwala na dokładne definiowanie wyglądu i formatowania tych elementów na stronie internetowej.